Onderzoek wijst uit: Harry Potter fans zijn betere mensen

Harry Potter fans zijn betere mensen

Harry Potter lezers weten dat de boeken van J.K. Rowling onze kindertijd met magie heeft gevuld. Maar wist jij dat het lezen van deze boeken een grote impact heeft op de persoon die je vandaag de dag bent?

Italiaanse onderzoekers hebben namelijk een opvallende ontdekking gedaan. Volgens de studie, gepubliceerd in the Journal of Applied Social Psychology, hebben Harry Potter lezers een bepaalde karaktereigenschap gemeen.

Harry Potter fans zijn betere mensen

Onderzoek

Voor het onderzoek werd naar drie groepen lezers gekeken. Kinderen uit groep 7 van de basisschool, middelbare scholieren en Bachelor studenten. Aan de hand van vragenlijsten kwam een bijzonder verband aan het licht. De Harry Potter lezers hadden over het algemeen meer empathie en zijn toleranter dan de niet-Harry Potter lezers.

Kinderen, scholieren en studenten

De kinderen uit groep 7 werd bijvoorbeeld gevraagd hoe zij over immigranten dachten. De Harry Potter lezers hadden over het algemeen een meer open houding. Hetzelfde gold voor de middelbare scholieren. Zij kregen vragen over de LHBTQ gemeenschap. De Bachelor werd gevraagd om hun mening over vluchtelingen. Hierin werd het verband minder duidelijk. Wel bleek dat mensen die Voldemort niet zo’n toffe peer vonden meer empathie toonden dan anderen.

Racisme, armoede, onderdrukking en slavernij

Je hebt het als kind misschien niet direct door gehad, maar deze vier onderwerpen komen wel degelijk aan bod in de Harry Potter boeken.

Harry Potter fans zijn betere mensen

Je hebt het als kind misschien niet direct door gehad, maar deze vier onderwerpen komen wel degelijk aan bod in de Harry Potter boeken. Volgens sommige tovenaars is niet iedereen gelijk. Alleen wanneer je beide ouders ook magische krachten hebben, ben je een puur bloed. Zo ontstaat een hiërarchie waarin de dreuzels (mensen zonder magische krachten) en tovenaars met modder bloed (wanneer je beide ouders dreuzels zijn) helemaal onderaan bungelen. Harry Potter is het niet met dit denkbeeld eens en vecht voor gerechtigheid. Zo komt hij ook constant op voor zijn vriend Ron die in armoede leeft. Hermionie vecht tegen de slavernij door op te komen voor alle huiselven die in barre leefomstandigheden een tovenaarsfamilie moeten dienen.

Wanneer je als kind bent groot geworden met de verhalen van Harry Potter zal je door deze verhalen de empathie en tolerantie voor anderen uit de boeken overnemen. Dit is de reden dat veel Harry Potter lezers deze eigenschappen ook op latere leeftijd nog hebben.